„Depresja – porozmawiajmy o niej”

„Porozmawiajmy o depresji i jej zagrożeniach. Opisz swoją historię lub znaną w Twoim środowisku” to temat konkursu literackiego ogłoszonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb, w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach. Temat nawiązywał do Hasła Roku Światowej Organizacji Zdrowia „ Depresja – porozmawiajmy o niej”. Szkolna komisja konkursowa zakwalifikowała i złożyła pięć prac, spośród których dwie zostały wyróżnione.

Stypendium Starosty Powiatu Piotrkowskiego

W dniu 07.04.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach odebrali z rąk Starosty Powiatu Piotrkowskiego Stanisława Cubały akty potwierdzające przyznanie stypendiów. Aby otrzymać stypendium za I półrocze roku szkolnego 2016/2017, prymusi musieli uzyskać średnią ocen powyżej 4,0 oraz uczestniczyć w licznych konkursach i osiągać sukcesy sportowe. Stypendium Starosty Powiatu Piotrkowskiego przyznawane jest dwa razy w roku i wypłacane uczniom co miesiąc. Tym razem w gronie stypendystów znalazły się same dziewczęta :Ilona Świątek, Sandra Miedzińska i Klaudia Filocha z klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego o profilu policyjnym oraz Anita Rózga, Katarzyna Kozłowska i Wiktoria Płatek z klasy trzeciej Technikum Leśnego. Wszystkim nagrodzonym gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy składała również Przewodnicząca Rady Powiatu Paulina Dziadczyk.

Bujny witają żołnierzy Sojuszu Północnoatlantyckiego

Piknik NATO28 marca w Piotrkowie Tryb. odbył się piknik NATO w którym udział wzięli żołnierze Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wydarzeniu towarzyszyła wizyta Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Nie mogło na tak wielkim przedsięwzięciu w ramach obchodów 800-lecia Piotrkowa Tryb. Zabraknąć dyrektora Sławomira Piętakiewicza i przedstawicieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach.

Chęć zdobywania wiedzy nagrodzona-mamy Stypendystów Prezesa Rady Ministrów

stypendia 2016Isaac Newton powiedział: „Wiedza i chęć jej zdobywania zasługują zatem na nagrodę”. 21 listopada 2016 roku w Audytorium im. A. Sołtana – Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej, odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Z rąk wicewojewody łódzkiego Karola Młynarczyka dyplom odebrały uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach, Barbara Turoboś z klasy III technikum rolniczego oraz Sandra Miedzińska z klasy II liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym. W uroczystości uczestniczył również dyrektor szkoły Sławomir Piętakiewicz. W imieniu całej społeczności szkolnej, składamy naszym stypendystkom serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

Zbiórka krwi- 12.10.2016

Młoda krew ratuje życiePo raz kolejny w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. W. Witosa w Bujnach miała miejsce zbiórka krwi. Dnia 12.10.2016 r uczniowie szkoły oddawali krew w ramach akcji „Młoda krew ratuje życie”.
Zorganizowana akcja zbiórki krwi została poprzedzona prelekcją na temat Honorowego Krwiodawstwa, którą wygłosił pracownik regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Krew oddało 14 uczniów z następujących klas:
Klasa IV Technikum Leśne