Święto Policji

Święto PolicjiW dniu 12.07.2018 r. uczniowie z klas I LOp/LOw oraz II LOp wraz z opiekunami- Dorotą Szeidl oraz Iwoną Gemel- uczestniczyli w uroczystych obchodach Święta Policji, które odbyły się w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. W uroczystości brali udział m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński, Komendant Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. podinsp. Krzysztof Mikułowski, Starosta Powiatu Piotrkowskiego Stanisław Cubała, II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. Adam Karzewnik, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Jarosław Olbrychowski, Przewodniczący Zarządu Terenowego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych mł. insp. w stanie spoczynku Włodzimierz Alama. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Aresztu Śledczego w Piotrkowie Tryb.

Sukces na konkursie historycznym

W dniu 06.06.2018 r. na UJK w Piotrkowie Tryb. odbył się etap powiatowy konkursu historycznego „Drogi do Niepodległej – w 100 lecie roku 1918”, pod patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego- Pana Stanisława Cubały. Etap powiatowy poprzedzony był warsztatami oraz wykładami o tematyce związanej z odzyskaniem niepodległości. Każdą szkołę reprezentowało 5 uczniów. Po napisaniu testu konkursowego 5 uczestników z najwyższymi wynikami przeszło do etapu centralnego. Udział w konkursie okazał się dla naszych uczniów wielkim sukcesem.
Przemysław Niewiadomski z kl. II LOP przeszedł do etapu centralnego, a pozostałych 4 uczniów uzyskało 4 możliwe do zdobycia wyróżnienia. Są to:
• Bartłomiej Bąbol z kl. II LOP
• Wojciech Chaber z kl. I TL
• Adam Gałwiaczek z kl. II LOP
• Sara Kulman z kl. II LOP
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a Przemkowi Niewiadomskiemu życzymy powodzenia na etapie centralnym w październiku. Młodzież do konkursu przygotowała p. Dorota Szeidl.

Kwiecień Miesiącem Pamięci o Zbrodni Katyńskiej

„I tylko pamięć została
po tej Katyńskiej nocy…
Pamięć nie dała się zgładzić,
Nie chciała ulec przemocy…”
Marian Hemar

Katyń - prelekcjaW dniu 19.04.2018 r. gościliśmy w naszej szkole prof. dr hab.
Marka Dutkiewicza z UJK w Piotrkowie Tryb., – eksperta delegacji rządowej do spraw ekshumacji zwłok pomordowanych Polaków
w Katyniu. Wiosną 1940 r. NKWD dokonała zbrodni katyńskiej na mocy decyzji Biura Politycznego KC Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej
z 5 III 1940. Zamordowano przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR ok. 22 tysięcy obywateli polskich- jeńców wojennych, policjantów
i osób cywilnych. Zdeptano ich godność jako żołnierzy, Polaków i ludzi. Doły śmierci na zawsze miały ukryć ciała pomordowanych i prawdę
o zbrodni. Prof. dr hab. Marek Dutkiewicz opowiadał o kontekście historycznym zbrodni, kłamstwie katyńskim i długim dochodzeniu do prawdy historycznej. Podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z zakresu prac ekshumacyjnych. Mogliśmy obejrzeć unikalne zdjęcia, pamiątki i dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej. Przesłaniem tej poruszającej lekcji historii o „Golgocie Wschodu” były prawda i pamięć.
W lekcji uczestniczyły klasy I TW/TR/TL, I Lop/Low i III Low. Organizatorem spotkania była Dorota Szeidl.

Pierwszy Dzień Wiosny

krąg_filmW dniu 21.03.2018 roku uczniowie naszej szkoły, w ramach projektu „ Kino na Temat ”, obejrzeli w kinie Helios film pt. „ Krąg ”. Film, oparty na książce Dave ‘a Eggersa, reżyserował James Ponsoldt, a w główne role wcielili się Emma Watson i Tom Hanks. Film porusza problemy pracy w wielkiej korporacji i wpływ technologii informacyjnej na życie młodych ludzi. Reżyser stawia ważne pytania: Gdzie jest granica internetowej prywatności oraz świata realnego i wirtualnego. Zwraca uwagę na fakt, iż postęp cywilizacyjny niesie ze sobą również zagrożenia, które należy sobie uświadamiać. Czy „ życie na poglądzie„ czyli udostępnianie, postowanie i relacjonowanie na żywo niemal każdych treści naszego życia ma być kluczem do ludzkiej szczęśliwości i społecznego kompromisu?
Na te i inne zagadnienia związane z zagrożeniami internetowymi, uczniowie mieli okazję podyskutować po projekcji filmu. Dyskusję prowadził Pan Grzegorz Stanecki z UJK w Piotrkowie Tryb. Wspólnie zastanawiano się, do czego w dalszej perspektywie prowadzi utrata intymności i prywatności oraz dokumentowanie w sieci naszej aktywności. Mimo braku wiosennej aury, to był udany i pouczający pierwszy dzień wiosny …
Organizatorami wycieczki były: Pani Dorota Szeidl i Pani Katarzyna Laskowska.

Konkurs historyczny: „100 rocznica odzyskania niepodległości Polski”

Józef PiłsudskiW dniu 22.03.2018 r. odbył się szkolny konkurs historyczny, w którym wzięło udział 22 uczniów z klas I i II. Pytania dotyczyły okresu rozbiorowego i pierwszych lat II RP oraz działaczy niepodległościowych państwa polskiego. Zwycięzcami zostali:
1. miejsce – Nikola Błasiak z kl. I TW
2. miejsce – Wojciech Chaber z kl.I TL
3. miejsce – Sara Kulman i Przemysław Niewiadomski z kl. II LOP

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom za udział w konkursie dziękuje organizator konkursu Dorota Szeidl.

Konkurs „Bezpieczna Polska, bezpieczny region piotrkowski”

konkurs UJKW dniu 12.01.2018 r. na UJK W Piotrkowie Tryb. odbyła się powiatowa edycja Konkursu „Bezpieczna Polska, bezpieczny region piotrkowski”.
W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły wyłonieni w eliminacjach szkolnych: Adam Gałwiaczek i Przemysław Niewiadomski z klasy II LOP oraz Andrzej Sikora z klasy I LOP. Etap powiatowy pod przewodnictwem prof. Bogusława Packa z Katedry Bezpieczeństwa Narodowego UJK składał się z 2 części: pisemnej i ustnej. Zwycięzcą w części pisemnej został Adam Gałwiaczek, zdobywając największą liczbę punktów. Do części drugiej przeszedł wraz z Przemysławem Niewiadomskim.

Był taki dzień – 13.12.1981

był_taki_dzień13.12. 2017r., w 36 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, odbyło się w Szkole Podstawowej w Woli Krzysztoporskiej uroczyste podsumowanie konkursu historycznego pt. ” BYŁ TAKI DZIEŃ – 13.12.1981 – Współczesne dziedzictwo Solidarności. Patronem konkursu był Kurator Oświaty w Łodzi oraz NSZZ „Solidarność” Regionu Piotrkowskiego. W konkursie wzięło udział 35 prac ze szkół powiatu piotrkowskiego, w tym szkoły średnie i licea ogólnokształcące z Piotrkowa Tryb. Jesteśmy zatem bardzo dumni, że nasi uczniowie zdobyli w tym konkursie tak wysokie miejsca: II miejsce – Aleksandra Szkudlarek z klasy I Technikum Leśnego, III miejsce – Agnieszka Owczarek z klasy I Technikum Leśnego. Wyróżnienie dla Justyny Bykowskiej z klasy I Technikum Weterynaryjnego. SERDECZNIE GRATULUJEMY! Uczniowie przygotowali prace pod kierunkiem Doroty Szeidl.
Laureaci konkursu odbierali nagrody na uroczystej gali na którą pojechali wraz z dyrektorem szkoły Sławomirem Piętakiewiczem.

Nasza piękna Warszawa

Warszawa_wycieczka

W dniu 8.12.2017r. uczniowie klas I TW/TR/TL oraz IV TW i III TLW uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Zwiedzili Muzeum Żydów Polskich Polin, mogli pospacerować żydowską uliczką, wstąpić do kawiarenki i posłuchać przebojów międzywojennej Warszawy. Uczestniczyli również w burzliwych obradach Sejmu. Atmosfera była bardzo gorąca, gdyż posłowie głosowali nad przyjęciem poprawek Prezydenta RP do ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Uczniowie zwiedzili też Stare Miasto i Stadion Narodowy. Mieli okazję zobaczyć szatnie zawodników, salę, gdzie odbywają się konferencje prasowe, a także obserwować stadion z najwyższego punktu widokowego. Warszawa pożegnała uczestników wycieczki świątecznym wystrojem i niezapomnianymi wrażeniami. Organizatorką wyjazdu była Dorota Szeidl – nauczyciel historii, która opiekę nad młodzieżą sprawowała wspólnie z Beatą Pełką, nauczycielem matematyki.

,,Bezpieczna Polska i Nasz Kraj’’

olimpiada wieczyW dniu 22.11.2017r w naszej szkole odbyła się Olimpiada Wiedzy ” Bezpieczna Polska i Nasz Kraj”. Olimpiada odbyła się w ramach eliminacji do konkursu finałowego, który zostanie przeprowadzony przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb. Wezmą w nim udział nasi najlepsi uczniowie: Adam Gałwiaczek, Przemysław Niewiadomski i Andrzej Sikora. Konkurs na terenie szkoły przygotowały (opracowały pytania) i przeprowadziły nauczycielki Dorota Szeidl,Jolanta Kordowiak oraz Anetta Mielczarek.

Ślubujemy….

ślubowanieDnia 07.11.2017r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. Na uroczystość przybyli rodzice oraz  zaproszeni goście w osobach: Przewodniczącej Rady Powiatu Pauliny Dziadczyk, przedstawicielki Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Agnieszki Wiatr, mjr. Włodzimierza Dąbrowskiego z 25 Batalionu Logistycznego i st. szer. Ilony Szpoton z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, podinsp. Krzysztofa Pabicha Komendanta Komisariatu Policji w Grabicy, przedstawicieli Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Piotrkowie Trybunalskim Włodzimierza Alamy i Andrzeja Gasika oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Julity Król.