RADA RODZICÓW
RADA RODZICÓW
Przewodniczący- MACIEJ KUJAWIŃSKI
Zastępca przewodniczącego- VIOLETTA ŁOKUCIEJEWSKA
Skarbnik- BOGUMIŁA FILIPEK