mri

Młodzieżowa Rada Internatu (MRI) jest organem przedstawicielskim społeczności wychowanków, powołanym w celu współdziałania z Kierownikiem Internatu i Radą Wychowawczą.

Celem działalności MRI jest:

  1. Partnerstwo z wychowawcami w realizacji celów działalności internatu.
  2. Przejmowanie współodpowiedzialności za internat
  3. Podejmowanie przez wychowanków zadań wynikających z ich potrzeb oraz zainteresowań.
  4. Uczestnictwo wychowanków w rozwiązywaniu problemów.
  5. Włączenie do samorządowej działalności całej społeczności internackiej.
SKŁAD ZARZĄDU MRI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

Przewodniczący: Aleksandra Smyczek
Z-ca Przewodniczącego: Anna Cybula
Gospodarz: Adam Kluzek
Skarbnik: Natalia Żegota
Sekretarz: Sara Lewandowska

Funkcję opiekuna MRI pełni Kierownik Internatu Katarzyna Mazur