1 Marca- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

“….. Ponieważ żyli prawem wilka

historia o nich głucho milczy

Pozostał po nich w kopnym śniegu

Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy….”

Zbigniew Herbert

Uczniowie z klasy I Oddziału Przygotowania Wojskowego uczcili pamięć o Niezłomnych Bohaterach biorąc udział w konkursie historycznym o Żołnierzach Wyklętych organizowanym pod patronatem Grzegorza Schreibera, Marszałka województwa łódzkiego.

Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem do konkursu sprawowała p. Dorota Szeidl.

Żołnierze Wyklęci- Niezłomni Bohaterowie

1 Marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r. z inicjatywy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzień ten poświęcono pamięci bohaterom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Żołnierze Wyklęci to “Żołnierze Drugiej Konspiracji”, którzy przeciwstawili się sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu.

1 Marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia wykonano wyrok śmierci na 7 członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”.

W roku największej aktywności podziemia (1945) działało w nim nawet 200 tysięcy konspiratorów. Na terenie woj. łódzkiego istniało utworzone w kwietniu 1945 r. Konspiracyjne Wojsko Polskie, którego twórcą był kpt. Stanisław Sojczyński ps. “Warszyc”. Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. Wielu zginęło zamordowanych skrytobójczo lub na podstawie wyroków komunistycznych sądów.

Ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak, ps. “Lalek” zginął 21 pażdziernika 1963 r.

NIEZŁOMNI BOHATEROWIE:
Rotmistrz Witold Pilecki,żołnierz AK
gen. August Emil Fieldorf, ps. “Nil” -szef Kedywu AK
mjr Zygmunt Szendzielarz ps. “Łupaszka”
mjr Józef Kuraś, ps. “Ogień”
starszy sierżant NSZ- Mieczysław Dziemieszkiewicz, ps. “Rój”
podporucznik Wojska Polskiego(mianowana pośmiertnie) -Danuta Siedzikówna”Inka”
Jan Rodowicz,ps.Anoda -uczestnik powstania warszawskiego,żołnierz Szarych Szeregów i AK
pułkownik AK -Jan Mazurkiewicz,ps.Radosław
kpt. Zdzisław Broński,ps.Uskok
I wielu innych Żołnierzy Wyklętych poległych za wolną ,demokratyczną Polskę.

Uczennica Zespołu Szkół CKZ w Bujnach Wicemarszałkiem Łódzkiej Rady Samorządów Szkół Średnich.

Kornelia Chmura, uczennica Liceum Ogólnokształcącego klasy drugiej policyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, została wybrana na wicemarszałka Łódzkiej Rady Samorządów Szkół Średnich, organizowanych pod patronatem Pana Grzegorza Schreibera- Marszałka Województwa Łódzkiego. Rada ma na celu integrować działania samorządów szkolnych w zakresie organizacji akcji o charakterze edukacyjnym, społecznym i sportowym, a także umożliwić uczniom wymianę doświadczeń w działalności.
Na pierwszym spotkaniu poza wybraniem prezydium, uczestnicy ustalili, iż pierwszymi decyzjami Łódzkiej Rady Samorządów Szkół Średnich będzie utworzenie zespołów, które będą realizowały wybrane zadania np. Zespół Ds. Promocji i Mediów, a po drugie zorganizowanie turnieju e-sportowego (gamingowego) na terenie całego województwa łódzkiego.

Utalentowani

Klasa II technikum weterynaryjnego i leśnego po gimnazjum podjęła się, na lekcjach języka polskiego, artystycznego wyzwania. Motyw „Vanitas” w ujęciu plastycznym, a nie tylko literackim, przygotowali uczniowie tej klasy na konkurs pod wskazanym hasłem.  Pierwsze miejsce zajął Krystian Kurzynoga (II TLg) , drugie przypadło równocześnie Adriannie Kluzowskiej i Amelii Waleckiej (II TWg), trzecie  Aleksandrze Krasoń ( II TWg). Uczniowie oprócz ocen cząstkowych otrzymają pozycje książkowe.

Obejrzyjcie zdjęcia by docenić ich talent.

Rok 2020 oczami uczniów ZS CKZ w Bujnach

Miniony, 2020 rok ,okazał się być dla każdego z nas wyzwaniem. Na nowo spojrzeliśmy na siebie, nasze znajomości. Zaczęliśmy doceniać rzeczy, których wcześniej nie zauważaliśmy lub wydawały się nam oczywiste. W związku z tym na języku polskim odbył się konkurs pod hasłem ” Rok 2020 moimi oczami”. Zobaczcie nagrodzone prace. Miejsce pierwsze zajęła Zuzanna Warchoł, drugie Kornelia Chmura, trzecie Kinga Łaszek. Nagrodami były oceny cząstkowe z przedmiotu oraz wybrane pozycje książkowe dla pierwszego i drugiego miejsca Tak właśnie widzieli to uczniowie klasy II liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym po gimnazjum.

Wyróżnienie w konkursie historycznym

Informujemy, że nasz uczeń Patryk Wojtala z klasy I LOW zdobył wyróżnienie w konkursie historycznym pt. “Kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej – historia pamięci”.

Konkurs był zorganizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb., Koło Naukowe Historyków “KLIO” oraz Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. Krzysztofa Chojniaka, Starosty Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka oraz Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Konkurs był dedykowany uczniom szkół średnich, którzy mieli za zadanie napisać pracę naukową. Wzięli w nim udział uczniowie szkół piotrkowskich, powiatu piotrkowskiego oraz pozostałych powiatów województwa łódzkiego.

Komisja Konkursowa podkreśliła bardzo wysoki, wyrównany poziom nadesłanych prac.

Nie przyznano I, II i III miejsca, lecz trzy równorzędne wyróżnienia, w tym dla ucznia naszej szkoły. Patryka Wojtalę do konkursu przygotowała p. Dorota Szeidl, która sprawowała również opiekę merytoryczną nad pracą.

Serdecznie gratulujemy. Jesteśmy dumni z tego sukcesu!

Oddział Przygotowania Wojskowego – podpisanie porozumienia o współpracy.

Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2020 r. oraz Rozkazu Dziennego Dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z dnia 24 grudnia 2020 r., w dniu 25 stycznia 2021r. zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Wincentego Witosa w Bujnach, reprezentowanym przez dyrektora Anettę Mielczarek oraz 25. Batalionem Logistycznym Ziemi Tomaszowskiej, który reprezentował dowódca ppłk. Włodzimierz Dąbrowski.

Celem porozumienia jest zrealizowanie programu szkolenia uczniów w oddziale przygotowania wojskowego w zakresie praktycznych umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych jak również wspólnego działania na rzecz obronności państwa oraz rozwijania wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności i miłości za Ojczyznę.

Zawodowcy w łódzkiem- stypendium dla najzdolniejszych.

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach już po raz trzeci biorą udział w programie „Zawodowcy w łódzkiem – stypendium dla najzdolniejszych”. Pomyślnie zalogowało się 25 uczniów z technikum, których średnia ocen z przedmiotów zawodowych wynosi powyżej 4,5. Uczniowie zyskują możliwość ubiegania się o stypendium w kwocie 3.000,00 zł. Opieką dydaktyczną  stypendystów obejmą następujący nauczyciele: Bogusława Misztela, Mirosława Kaczmarek – Michalak, Jolanta Dawidowicz, Iwona Gemel, Ewa Dąbrowska, Albert Hodorowicz oraz Hubert Szulc.  Kolejnym etapem ścieżki rozwoju ucznia jest opracowanie wraz ze swoim opiekunem dydaktycznym Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego.
Młodzieży życzymy kolejnych sukcesów zawodowych i zdobycia stypendium.

Wyniki Świątecznego Konkursu dla Technikum Leśnego

Dnia 23.12.2020 r. odbył się konkurs świąteczny dla Technikum Leśnego. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody w postaci: „Czerwonej Księgi Województwa Łódzkiego”, „Sulejowskiego Parku Krajobrazowego” oraz „Mapy przyrodniczej województwa łódzkiego”.

Pomimo znacznej trudności konkursu uczestnicy osiągnęli bardzo wysokie wyniki. Lista zwycięzców przedstawia się następująco:

I miejsce- Krystian (klasa II Technikum Leśnego po gimnazjum)
II miejsce- Ola (klasa IV Technikum Leśnego)
III miejsce- Wiktor (klasa II Technikum Leśnego po gimnazjum)

Gratuluję!

BHP w rolnictwie

Zakończył się Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie dla szkół województwa łódzkiego. Organizator – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz współpracujące z nim instytucje wyłoniły wśród uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego zwycięzców. Zostali nimi: Kubicki Bartosz kl. III TW, Michalak Przemysław i Lenart Kacper kl. II TR.

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Kickboxingu w formule Full Contact.

a href=”https://zsckpbujny.pl/wp-content/uploads/2020/12/kickboxing2.jpg” rel=”lightbox”>W dniach 12-13 grudnia 2020r. w Kaliszu odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Kickboxingu w formule Full Contact. Uczeń klasy wojskowej liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Bujnach, Wojciech Strzemieczny zdobył wicemistrzostwo Polski. Grono pedagogiczne oraz społeczność szkolna składa serdeczne gratulacje, życząc dalszych sukcesów sportowych.