Kolejne Sukcesy Sekcji Turystycznej z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach wzięła udział w Ogólnopolskim Zlocie Rekreacyjno- Sportowo-Turystycznym Szlakiem Nadpilicznym w Sulejowie. Szkoła zajęła I miejsce w klasyfikacji Szkół Ponadgimnazjalnych jak i OPEN.
Klasyfikacja ZS CKP Bujny i OPEN Gryf Bujny przedstawiała się następująco:
K o n k u r s  w i e d z y „Z ekologią na TY oraz walory turystyczno- krajoznawcze Ziemi Piotrkowskiej” OPEN i Szkoły Ponadgimnazjalne:

  • I miejsce Zaremba Paulina,
  • III miejsce Tasarz Milena.

Rzut lotką :

  • I miejsce Władysław Wawrzyńczak,
  • II miejsce Gałązka Alicja i
  • III miejsce Ilona Świątek.

Tor przeszkód :

  • I miejsce Zganiacz Piotr i
  • II miejsce Stus Hubert.

Rzut podkową:

  • II miejsce Tasarz Monika i
  • III miejsce Tasarz Milena.

Wędkowanie:

 • I miejsce Bernacki Mateuszi
 • II miejsce Bernacki Kamil.

Wycieczkę metodyczną wygrała reprezentacja Gryf Bujny, III miejsce ZS CKP Bujny. Opiekunami były Anetta Mielczarek i Jolanta Kordowiak.

Kolejne Sukcesy Sekcji Turystycznej