Komunikat o przyborach w części pisemnej *pdf—rozmiar pliku–262,7 KB–ilość pobrań–89
Komunikat o przyborach w części praktycznej *pdf—rozmiar pliku–233,4 KB–ilość pobrań–84

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE STYCZEŃ-LUTY 2018

lp Skład komisji Nazwa kwalifikacji Data egzaminu Godzina
egzaminu
Rodzaj
egzaminu
1 Sala nr 11
1. J. Dawidowicz (przewodniczący)
2. S. Kostrzewska (członek)
R.09. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (19 osób) 10.01.2018 09:00 (120 min) Praktyczny (D)
2 Sala nr 15
1. K. Poszumska (przewodniczący)
2. E. Kowalska (członek)
R.11. Wykonywanie czynności
pomocniczych z zakresu realizacji inspekcji weterynaryjnej (10 osób)
10.01.2018 13:00 (120 min) Praktyczny (D)
3 Sala nr 11
1. I. Gemel (przewodniczący)
2. M. Oleksiewicz (członek)
3. P. Rajkowski (członek)
R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (4 osoby)
R.22. Organizacja prac zwjązanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (7 osób)
R.16.Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (13 osób)
10.01.2018 13:00 (180 min) Praktyczny (D)
4 Sala nr 21
1. D. Szeidl (przewodniczący)
2. D. Purgał (członek)
T.15. Organizacja żywienia i usług
gastronomicznych (2 osoby)
10.01.2018 13:00 (150 min) Praktyczny (D)
5 Sala nr 11
1. J. Kordowiak (przewodniczący)
2. S. Baran (członek)
R.09. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt (12 osób)
R.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (1 osoba)
11.01.2018 10:00 (60 min.) Teoretyczny
6 Sala nr 11
1. M. Omonkowska (przewodniczący)
2. J. Kordowjak (członek)
3. I. Przewoźnik (członek)
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (9 osób)
R.14. Użytkowanie zasobów leśnych (12 osób)
R.22. Organizacja prac zwjązanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (7 osób)
R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych (4 osoby)
11.01.2018 12:00 (60 min.) Teoretyczny
7 Sala nr 11
1. T. Pytka (przewodniczący)
2. I. Przewoźnik (członek)
R.11. Wykonywanie czynności
pomocniczych z zakresu realizacji inspekcji weterynaryjnej (11 osób)
11.01.2018 14:00 (60 min.) Teoretyczny
8 Warsztaty szkolne
1. T. Woźniak (przewodniczący)
2. A. Biernacka-Banaszak (egzaminator)
3. M. Wieczorek (asystent)
R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 23.01.2018 08:00 (120 min)
Bernacki Mateusz
Błaszczyk Kacper
12:00 (120 min)
Kaczorowska Klaudia
Kołodziejczyk Natalia
Kozłowska Katarzyna
Praktyczny (W)
9 Warsztaty szkolne
1. M. Kaczmarek-Michalak (przewodniczący)
2. A. Biernacka-Banaszak (egzaminator)
3. T. Strzelczyk (asystent)
R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 24.01.2018 08:00 (120 min)
Kukulska Patrycja
Lisowska Patrycja
Płatek Wiktoria
12:00 (120 min)
Rózga Anita
Smyczek Aleksandra
Sobierska Urszula
Praktyczny (W)
10 Warsztaty szkolne
1. A. Przerywacz (przewodniczący)
2. A. Biernacka-Banaszak (egzaminator)
3. T Strzelczyk (asystent)
R.14. Użytkowanie zasobów leśnych 25.01.2018 08.00 (120 min)
Woźniak Hubert
Wojciechowska Joanna
Praktyczny (W)

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie