Opłaty

Opłaty za pobyt w internacie:

  • Miesięczne zakwaterowanie: 60,00 zł
  • Dzienna stawka żywieniowa: 11 zł x ilość dni w danym miesiącu
  • Obiad dla uczniów szkoły: 4,60 zł
  • Obiad dla nauczycieli i pracowników szkoły: 6 zł
  • Obiad dla osób z zewnątrz: 12 zł

Opłaty za internat należy regulować z góry, do 10-tego każdego m-ca. Płatności można dokonać w kasie szkoły bądź przelewem na konta:
ZAKWATEROWANIE:
Bank BGŻ BNP Paribas Oddział w Piotrkowie Tryb. nr konta:
41 2030 0045 1110 0000 0195 0910
WYŻYWIENIE:
Bank BGŻ BNP Paribas Oddział w Piotrkowie Tryb. nr konta:
62 2030 0045 1110 0000 0195 0920

Istnieje możliwość noclegu w internacie dla osób z zewnątrz, grup sportowych itp. Wszelkich informacji dotyczących opłat za nocleg i wyżywienie można uzyskać kontaktując się
z kierownikiem internatu.

O internacie

internat2Przy Zespole Szkół CKP im. W. Witosa w Bujnach mieści się internat. Zapewnia młodzieży uczącej się w szkole zakwaterowanie, wyżywienia i całodobową opiekę wychowawczą przez 5 dni w tygodniu. W budynku internatu na dwóch piętrach znajduje się 31 trzyosobowych pokoi, mogących pomieścić 93 podopiecznych. W internacie jest również stołówka z której mogą korzystać nie tylko mieszkańcy, ale również uczniowie i nauczyciele ze szkoły, a także osoby z zewnątrz. Młodzież mieszkająca w internacie ma dostęp do sali gimnastycznej oraz do boiska wielofunkcyjnego. W otoczeniu internatu znajduje się siłownia klubu LUKS GRYF Bujny. Chętni wychowankowie mogą uczęszczać na treningi podnoszenia ciężarów. Ponadto w ramach działalności kół i sekcji młodzież może poszerzać i rozwijać swoje zainteresowania. W naszym internacie dbamy o to aby każdy czuł się jak w domu 🙂

internat1 internat5internat4

Światełko pamięci…

Światełko pamięciReprezentacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach z klasy I LOP: Filip Sencio i Milena Tasarz wraz z dyrektorem szkoły Sławomirem Piętakiewiczem uporządkowali nagrobek gen. Henryka Wardęskiego – zastępcy komendanta policji państwowej w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Szkoła z racji prowadzenia klas mundurowych sprawuje opiekę nad tymże grobem. Zbliża się Święto Zmarłych, więc przedstawiciele naszej szkoły nie mogli również zapomnieć o patronie szkoły Wincentym Witosie. Zadbali o czystość również przy jego pomniku oraz zapalili światełko pamięci. Akcja realizowana jest co roku, ale pamięć pozostaje na zawsze. Więcej w galerii…